Tag Archives: oppervlakte cirkel

Home » Posts tagged "oppervlakte cirkel"

Oppervlakte cirkel berekenen

Om de oppervlakte van een cirkel te kunnen berekenen hebben je twee gegevens nodig. Namelijk de straal en het getal Pi.

Het getal Pi
Het getal Pi is een gegeven getal, en is altijd hetzelfde. Pi staat voor een oneindig getal wat over het algemeen wordt afgerond op 3.14. Op de meeste rekenmachines zal je echter het symbool voor Pi kunnen terugvinden, waardoor je berekening exacter wordt dat twee cijfers achter de komma. Heb je geen rekenmachine? Ga dan naar maatmeten.nl voor een exacte uitkomst. het getal Pi is ontstaan doordat er uit berekeningen is gebleken dat de omtrek van een cirkel ongeveer gelijk staat aan driemaal de diameter.

De diameter en de straal
De diameter van een cirkel is de rechte lijn die je door een cirkel trekt, exact door het middelpunt. Hiermee deel je de cirkel als het ware in twee gelijke helften. De straal van een cirkel is een rechte lijn vanuit het middelpunt van de cirkel naar de rand van de cirkel. De straal is altijd de helft van een diameter, wordt aangegeven met de letter r, en wordt uitgedrukt in de standaardeenheid meter.

De berekening
De berekening voor de oppervlakte van een cirkel is als volgt: rxrxpi
Heb je een cirkel met een diameter van 2 meter en je wilt de oppervlakte berekenen dan doe je dat dus als volgt:
Je deelt de diameter door twee om de straal te weten te komen. De straal is in dit geval 1 m
1x1xpi= 3.142

Vind je het moeilijk om formules te onthouden, dan kan je altijd terecht bij maatmeten.nl waar je altijd een exact antwoord krijgt. Je hebt waarschijnlijk vaker toegang tot internet, dan tot een rekenmachine met het symbool P