Category Archives: Wiskunde

Home » Archive by category "Wiskunde"

Belasting over de toegevoegde waarde berekenen.

BTW ofwel Belasting over de toegevoegde waarde is een door de overheid ingevoerde belasting over producten en/of diensten. Deze belasting is sinds 1969 in Nederland actief. De producenten en leveranciers verhogen de prijs van de producten of diensten met deze belasting en dragen dit gedeelte af aan de overheid. In de Europese unie is het zo geregeld dat er 3 verschillende tarieven toegepast kunnen worden of er een vrijstelling gegeven wordt.

  • 21% (eerder 19%) voor de meeste producten en diensten. De producten en diensten die hier niet onder vallen, vallen onder de 6%, 0% of hebben een vrijstelling.
  • 6% voor o.a. levensmiddelen, agrarische middelen, water, kunst, antiek en boeken.
  • 0% geldt voor internationale handel.
  • Vrijstellingen gelden voor bijvoorbeeld jongerenwerk of gezondheidszorg.

Het uitrekenen van BTW

Het uitrekenen van deze BTW kan soms vrij lastig zijn. Wat was de som ook alweer? In deze tijd van rekenmachines en smartphones nog uit je hoofd rekenen? Vraagstellingen die gelukkig niet meer nodig zijn. Er is tegenwoordig een veel makkelijkere manier om de BTW te berekenen. Namelijk via de website: btwonlineberekenen.nl. De bedenkers van deze site hebben getracht het berekenen van BTW zo gemakkelijk mogelijk te maken. Geen gedoe of poespas wanneer je op de pagina komt, maar een simpele Layout zodat je direct bezig kan met het doel: Het uitrekenen van de BTW.

Hoe werkt btwonlineberekenen.nl?

Je kiest allereerst uit of het startbedrag, waar je mee begint, inclusief of exclusief btw is. Dit bedrag vul je in, in de daar voor bestemde balk. Vervolgens berekent de site direct uit wat de verschillende soorten BTW op dit bedrag zijn. Laten we een klein voorbeeld proberen.

Je ziet een jas in de winkel hangen waar expliciet op vermeld staat dat het de prijs exclusief btw is. Toch wil je graag weten hoeveel de jas in totaal kost zodat je zeker weet wat de prijs is wanneer je bij de kassa komt. Het prijskaartje vermeld: 70 euro exclusief btw. Je pakt, bijvoorbeeld, je smartphone en gaat naar btwonlineberekenen.nl. Je klikt op de bovenste balk en selecteert: Excl. BTW. Vervolgens typ je het bedrag in en de site rekent direct uit wat de prijs inclusief BTW is. btwonlineberekenen.nl rekent zowel de 6%, de 19% en de 21% BTW uit.Aangezien een jas niet valt onder levensmiddelen of onder internationale handel weet je nu dat het gaat om 21%. btwonlineberekenen.nl geeft hierbij aan dat het dus een totale prijs is van 84 euro en 70 cent. Simpeler kan het dus niet!

Oppervlakte cirkel berekenen

Om de oppervlakte van een cirkel te kunnen berekenen hebben je twee gegevens nodig. Namelijk de straal en het getal Pi.

Het getal Pi
Het getal Pi is een gegeven getal, en is altijd hetzelfde. Pi staat voor een oneindig getal wat over het algemeen wordt afgerond op 3.14. Op de meeste rekenmachines zal je echter het symbool voor Pi kunnen terugvinden, waardoor je berekening exacter wordt dat twee cijfers achter de komma. Heb je geen rekenmachine? Ga dan naar maatmeten.nl voor een exacte uitkomst. het getal Pi is ontstaan doordat er uit berekeningen is gebleken dat de omtrek van een cirkel ongeveer gelijk staat aan driemaal de diameter.

De diameter en de straal
De diameter van een cirkel is de rechte lijn die je door een cirkel trekt, exact door het middelpunt. Hiermee deel je de cirkel als het ware in twee gelijke helften. De straal van een cirkel is een rechte lijn vanuit het middelpunt van de cirkel naar de rand van de cirkel. De straal is altijd de helft van een diameter, wordt aangegeven met de letter r, en wordt uitgedrukt in de standaardeenheid meter.

De berekening
De berekening voor de oppervlakte van een cirkel is als volgt: rxrxpi
Heb je een cirkel met een diameter van 2 meter en je wilt de oppervlakte berekenen dan doe je dat dus als volgt:
Je deelt de diameter door twee om de straal te weten te komen. De straal is in dit geval 1 m
1x1xpi= 3.142

Vind je het moeilijk om formules te onthouden, dan kan je altijd terecht bij maatmeten.nl waar je altijd een exact antwoord krijgt. Je hebt waarschijnlijk vaker toegang tot internet, dan tot een rekenmachine met het symbool P